Qayd etilgan sana: 2022-11-07

Oliy ma’lumotli, ta’lim sohasida muayyan tajribaga (nazariy, tashkilotchilik jihatidan) ega bo‘lishi;
Ta’lim sohasiga oid qonun va qonunosti hujjatlarini, asosiy me’yoriy-huquqiy hujjatlarni bilishi va ularni amalda qo‘llay olishi ;
Pedagogik va ta’lim-tarbiya jarayonini bilishi, ta’lim sifatini baholash komponentlaridan xabardor bo‘lishi;
Ish jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni lozim darajada bilishi.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

 

 • Amaldagi qonunlarni bilishi va amalda qo‘llay olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;
 • Yuridik xizmat to‘g‘risidagi Nizomni, universitet masalalariga oid qarorlarini bilishi, rahbar tashkilotlarning qarorlari, farmoyishlari, buyruqlarini, universitet huquqiy faoliyatiga oid uslubiy, me’yoriy hamda boshqa ma’muriy hujjatlaridan xabardor bo‘lishi.
 • Xo‘jalik shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirish tartibini;
 • Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi;
 • Kamida 5 yillik huquqshunos sifatida stajga ega bo‘lishi zarur.

 

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

 • Oliy ma’lumot to‘g‘risidagi diplomiga muvofik pedagog, agar boshqa yunalinshi tamomlagan bo‘lsa, kamida 5 yil ta’lim muassasasidagi ta’lim-tarbiya jarayonida faoliyat olib borgan bo‘lishi;
 • Ta’lim muassasasida kamida 3 yil dars bergan bo‘lishi;                     .
 • Katta hayot tajribasiga hamda talabalarga o‘rnak va namuna bo‘ladigan fazilatlarga ega bulishi;
 • Pedagogika, psixologiya va tarbiya haqida dastlabki bilimlarni bilishi;
 • Yoshlarga oid davlat siyosatini, bugungi kundagi ijtimoiy-siyosiy hayotda kechayotgan voqealar hamda O‘zbekiston Respublikasining ta’lim-tarbiyaga oid siyosatini bilishi;
 • Rahbarlik qobiliyati va ishlarni tashkil etish maxoratiga ega bo‘lishi;
 • Vazifalariga nisbatan mas’uliyat va javobgarlikni his qiladigan bulishi;
 • Kitobxonlik madaniyatiga hamda boshka namunaviy shaxsiy fazilatlarga - intellekt, madaniyatli, yetakchilik, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo‘lishi.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

 • Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik va tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo‘lishi;
 • Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi zarur;
 • O‘z sohasiga tegishli masalalar bo‘yicha axborot va ma’lumotlardan xabardor bo‘lishi zarur.

 

 

 

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик ва ташаббускорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига эга бўлиши;
• Олий маълумотга эга бўлиши зарур;
• Ўз соҳасига тегишли масалалар бўйича ахборот ва маълумотлардан хабардор бўлиши зарур.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

Qurilish, rekonstruksiya, kapital va joriy ta’mirlash tajribasiga ega bo‘lishi;
• texnikaviy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish istiqbollari, shartnomalar tuzish va ulardan foydalanish tartibini bilishi; 
• Ishlab chiqarish, mehnat va boshqaruvni tashkil etishni bilishi; 
• Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi;
• Shu soha bo'yicha 5 yildan kam bo'lmagan ish stajiga ega bo'lishi;
• Mehnat to‘g‘risidagi qonun asoslari; mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik texnikasi, ishlab chiqarish sanitariyasi va yong‘inga qarshi himoya qoidalari va me’yorlarini bilishi zarur.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

Oliy ta’lim muassasalarida boshqaruv lavozimida zarur bo‘lgan kasbiy va tashkilotchilik qobiliyatlariga, ta’lim sohasida rahbarlik ish tajribasi va stajiga, faoliyat turi va vakolatlari doirasida tegishli bilim va ko‘nikmalarga;
•Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi;
•O‘zbek, rus tillarini bilishi;
•Ish faoliyatida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni lozim darajada bilishi ta’lab etiladi.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-11-07

Auksion savdolarni tashkil qilish va o‘tkazish bo‘yicha  Nizom, yo‘riqnomalar va me’yoriy xujjatlarni,  instituti ichki-tartib qoidalari  bilishi.
Namunaviy shaxsiy fazilatlarga – intellekt, madaniyatli, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik va tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy xarakat qilish;
Oliy yoki o'rta maxsus ma’lumotga ega bo‘lishi;
O‘z soxasiga tegishli masalalar bo‘yicha axborot va ma’lumotlardan xabardor bo‘lishi zarur.

Soʻrovnomani yuklash