Qayd etilgan sana: 2022-04-13

Oʻrta-maʼsus maʼlumotga ega, kamida 3 yillik stajga (ixtisoslik boʻyicha), sanitariya-texnik vositalari,  moslamalarni tekshirish, taʼmirlashni bilishi shart

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

Маълумоти ўрта-махсус, энг камида шу лавозим бўйича 3 йиллик иш стажига, хушмуомала, масъулият ҳиссига эга бўлиши керак,

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

Маълумоти ўрта махсус, шу касб бўйича энг камида 3 йил иш стажи бўлиши, гуллар ва манзаралари дарахтларга ҳамда ерга ишлов бериш технологияларини билиши керак

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

O'rta-maxsus ma'lumotga ega bo'lishi, кamida 3 yillik duradgorlik mehnat stajiga ega bo‘lishi, namunaviy shaxsiy fazilatlarga, madaniyatli, xushmuomalalik va intizomlilik qobiliyatlariga ega bo‘lishi, mas’uliyat hissi bo‘lishi lozim.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

O'rta ma'lumotga ega bo'lishi, namunaviy shaxsiy fazilatlarga, madaniyatli, xushmuomalalik va intizomlilik qobiliyatlariga ega bo‘lishi, mas’uliyat hissi bo‘lishi lozim.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

O‘rta maxsus ma’lumotga ega bo‘lishi, o'zbek va rus tillarini mukammal bilishi, kompyuterda ishlashni, yozishni, orfografiya qoidalari va tinish belgilarni, har xil hujjatlarni chop etish vaqtida materialni joylashtirish tartibini, namunaviy shakllardan foydalangan holda ishga oid xatlarni chop etish qoidalarini o‘zlashtirgan bo‘lishi lozim

 

 

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

  • Олий таълим муассасаларида бошқарув лавозимида зарур бўлган касбий ва ташкилотчилик қобилиятларига, таълим соҳасида раҳбарлик иш тажрибаси ва стажига, фаолият тури ва ваколатлари доирасида тегишли билим ва кўникмаларга;
  • Намунавий шахсий фазилатларга-интеллект, маданиятли, етакчилик, ижодий қобилиятлар, хушмуомалалик, ташкилотчилик, ташаббускорлик ва тадбиркорлик қобилиятларига эга бўлиш, масъулият ҳисси, мустақил қарор қабул қилиш ва иш тутиш, қатъий ҳаракат қилиш, муассаса стратегик мақсадларига эришишни таъминлаш хусусиятларига эга бўлиши;
  • Олий маълумотга эга бўлиши лозим.

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

  • Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, yetakchilik, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik va tadbirkorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo‘lishi;
  • Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi;
  • Yo‘nalishi bo‘yicha kamida 3 yillik samarali ish stajiga ega bo‘lishi zarur.

 

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

  • Namunaviy shaxsiy fazilatlarga-intellekt, madaniyatli, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik va tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat hissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo‘lishi;
  • Oliy ma’lumotga ega bo‘lishi zarur;
  • O‘z sohasiga tegishli masalalar bo‘yicha axborot va ma’lumotlardan xabardor bo‘lishi zarur.

 

Soʻrovnomani yuklash

Qayd etilgan sana: 2022-04-13

Oliy ma’lumotli, ta’lim sohasida muayyan tajribaga (nazariy, tashkilotchilik jihatidan) ega bo‘lishi;
Ta’lim sohasiga oid qonun va qonunosti hujjatlarini, asosiy me’yoriy-huquqiy hujjatlarni bilishi va ularni amalda qo‘llay olishi ;
Pedagogik va ta’lim-tarbiya jarayonini bilishi, ta’lim sifatini baholash komponentlaridan xabardor bo‘lishi;
Ish jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni lozim darajada bilishi.

Soʻrovnomani yuklash