JIDUda 2022 yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalar ro‘yxati

T/r

Ilmiy-amaliy anjuman nomi

Muddat

Mas’ul va ijrochilar

1.

“O‘zbekistonda siyosiy fanlarning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari” nomli respublika miqyosidagi anjuman.

2022-yil
 25-mart.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.”Siyosatshunoslik” kafedrasi.

2.

“Xalqaro ommaviy huquqning dolzarb masalalari: nazariya va amaliyot” nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.

2022-yil
 29-mart.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.YUNESKO kafedrasi.

3.

“Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va huquqiy tadqiqotlarda zamonaviy metod va modellar” nomli respublika miqyosidagi anjuman.

2022-yil
  5-aprel.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.TTM kafedrasi.

4.

“O‘zbekiston Respublika-sida xalqaro tijorat arbitrajining rivojlan-tirish istiqbollari” nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.

2022-yil
12-aprel.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.XHHFHF kafedrasi.

5.

“O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining jahon iqisodiyotiga integratsiya-si: yangi vazifalar va imkoniyatlar” nomli respublika miqyosidagi anjuman.

2022-yil
 15-aprel.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.Xalqaro iqtisodiyot kafedrasi.

6.

“Barqaror rivojlanish-ning yangi realliklari: institusional, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlar” nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.

2022-yil
20-aprel.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi.

7.

“Yangi O‘zbekiston – yangicha iqtisodiy munosabatlar va islohotlar” nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

2022-yil
28-aprel.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.Xalqaro bo‘lim.

8.

“Tilmintaqashunoslik: tahlil usullari, o‘qitish texnologiyalari” nomli respublika miqyosidagi anjuman.

2022-yil
14-may.

Mas’ul: G.Ismailova

Ijrochilar:
1.Ilm-fan va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi,

2.Xalqaro bo‘lim.

JIDUda 2021 yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalar ro‘yxati

Tadbir nomi

Masul

Vaqti

Xalqaro konferensiyalar

1

Hozirgi zamon sharoitida O‘zbekiston Respublikasining tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari: iqtisodyot, huquq, siyosat

S.M. Adilxodjaeva,
“Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi” kafedrasi mudiri

2021 yil 27 aprel

2

COVID-19 pandemiyasi sharoitida Markaziy Osiyo mamlakatlarida Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish imkoniyatlari va tahdidlari

L.M. Tashpulatova,
“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasi mudiri
2021 yil 21 may

3

Zamonaviy xalqaro huquqda xalqaro madaniy huquqni shakllantirish tendensiyalari: nazariya va amaliyotning dolzarb muammolari

N. Fayzullaeva, S. Ikramov,
“Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi” kafedrasi o‘qituvchilari
2021 yil 16 iyun

Respublika miqyosidagi konferensiyalar

1

O‘zbekiston Respublikasida islohotlarni chuqurlashtirish davrida tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish istiqbollari: muammolar va yechimlar

 

Sh.O. Sharifxo‘jayev,
“Xalqaro iqtisodiyot” kafedrasi mudiri

2021 yil 6 aprel

2

Texnologik innovatsiyalarning xalqaro munosabatlar transformatsyasiga ta’siri: nazarya va amalyot

M.M. Baxadirov,
“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri
2021 yil 20 aprel

3

Markaziy va Janubiy Osiyo: mintaqaviy va mintaqalararo aloqalarning zamonaviy holati

M.M. Baxadirov,
“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri
2021 yil 4 may