JIDUda 2020 yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyalar ro‘yxati

Tadbir nomi

Masul

Vaqti

Xalqaro konferensiyalar

1

Tizimli taxlil va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish

А.S. Rasulov,

“Matematik modellashtirish va informatika” kafedrasi mudiri

4-6 may, 2020 yil

 

2

Innovatsion salohiyat mamlakatning xalqaro investitsion faolligini rivojlantirish omili sifatida

U.А. Sharipova,

“Xalqaro moliya va investi-tsiyalar” kafedrasi mudiri

14 mart, 2020 yil

3

O‘zbekiston Respublikasining energetika tizimini rivojlantirishning dolzarb masalalari va zamonaviy energetika siyosati, diplomatiyasi va xavfsizlik

I.А. Xamedov,

Halqaro huquqiy tadqiqotlar va qiyosiy-ommaviy huquq markazi rahbari

5 iyun, 2020 yil

Respublika miqyosidagi konferensiyalar

1

Xalqaro reytinglar va indekslar hamda mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishning iqtisodiy va huquqiy masalalari

I.А. Xamedov,

Halqaro huquqiy tadqiqotlar va qiyosiy-ommaviy huquq markazi rahbari

28 fevral, 2020 yil

2

Xalqaro tizim tranformatsiyasi va Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligi va rivojlanishining yangi jihatlari

M.M. Baxadirov,

“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri

2 aprel, 2020 yil

3

Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalar uchun kadrlar tayyorlashda til taʼlimi va tarjima masalalari

M.D. Аbduraxmanova,

“O‘zbek va rus tillari” kafedrasi mudiri

17 aprel, 2020 yil

4

O‘zbekiston Respublikasida maʼmuriy islohotlarni tashkiliy-huquqiy taʼminlashning dolzarb masalalari

I.А. Xamedov,

Halqaro huquqiy tadqiqotlar va qiyosiy-ommaviy huquq markazi rahbari

27 aprel, 2020 yil