The result of entrance examinations

 


English language tasks for entrance exams to master's degree in all directions


On the Approval of the Regulation on the Admission to the Bachelor's and Master's Program of The University of World Economy and Diplomacy

 

Subjects Majors Exam date Exam time Exam venue
Foreign Language For all majors 13.08.2018 08:00 UWED
By major For all majors 15.08.2018 08:00 UWED

 

Magistratura kirish sinovi dasturi va baholash mezonlari (5A231101 - Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha) mutaxassisligi uchun) (PDF)

Magistratura kirish sinovi dasturi va baholash mezonlari (5A233501 - Xalqaro iqtisodiyot va menejment (mintaqalar va faoliyat yo`nalishlari bo`yicha), 5A231102 - Tashqi iqtisodiy faoliyat (tarmoqlar va faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) mutaxassisliklari uchun) (PDF)

5A240105 - "Xalqaro huquq (xalqaro ommaviy huquq)" mutaxassisligi bo`yicha maxsus fandan magistraturaga kirish imtihoni dasturi (PDF)

5A240106 - "Diplomatik va konsullik huquqi" mutaxassisligi bo`yicha maxsus fandan magistraturaga kirish imtihoni dasturi (PDF)

5A240111 - "Xalqaro biznes huquqi" mutaxassisligi bo`yicha maxsus fandan magistraturaga kirish imtihoni dasturi (PDF)

5A120702 - Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (PDF)