JIDUda o`tqaziladigan anjumanlar

T/r

Тadbir nomi

Masul 

Vaqti

1

“Hozirgi zаmon xаlqаro munosаbаtlаrining dolzаrb mаsаlаlаri: siyosаt, iqtisodiyot vа huquq” mаvzuidаgi yosh olimlаrning V ilmiy-аmаliy konferensiya

N.Nodirxonovа,

J.Kаrshibаev

2016 yil

18 noyabr

2

“O‘zbekiston respublikаsining tаshqi iqtisodiy fаoliyatni rivojlаnishi vа iqtisodiyotni modernizatsiyasi, metodologik yondashuvlar, tendensiyalar va istiqbollari”

Sh.Sharifxodjaev,

M.Xamdamov

2017 yil

17 yanvar

 

3

“Jahon iqtisodiyoti barqaror rivojlanishini ta’minlashning dolzarb masalalari”

Batafsil ma`lumot

Sh.Sharifxodjaev,

M.Xamdamov

2017 yil

14 mart

 

4

“Hozirgi zamon xalqaro munosabatlarning dolzarb masalalari: siyosat, iqtisodiyot va huquq” mavzusidagi yosh olimlarning VI respublika ilmiy-amaliy konferensiya

N.Nodirxonova,

J.Karshibaev

2017 yil

25 mart

5

“Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalar uchun kadrlar tayyorlashda til ta’limi masalalari”

M.Siddikova

2017 yil

19 aprel

6

“Xalqaro huquqning dolzarb muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi VIII ilmiy-amaliy konferensiya

A.Muminov,

Sh.Raxmonov

2017 yil

29 aprel

 

7

“Zamonaviy xalqaro munosabatlarning xususiyatlari va O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlari” mavzusidagi VII an’anaviy konferensiya

U.Xasanov,

M.Baxadirov

2017 yil

19 may

Yangilangan sana: 01.01.1970