JIDUda 2019 yilda o’tkaziladigan ilmiy-amaliy konferentsiyalar ro’yxati

Tadbir nomi

Mas'ul

Vaqti

Xalqaro konferentsiyalar

1

Tashqi siyosat va tashqi iqtisodiy faoliyat uchun tarjimonlarni tayyorlash strategiyasi

X.Sh.Gafurova,
“Sharq tillari” kafedrasi mudiri

26 aprel, 2019 y.

2

Global jarayonlar kontekstida Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi yangi dinamika

Sh.M.Аbdullaev,
Xalqaro iqtisodiy va siyosiy tadqiqotlar markazi rahbari

18 oktyabr, 2019 y.

Respublika miqyosidagi konferentsiyalar

1

Tilga oid bo’lmagan universitetda chet tillarini o’qitishda innovatsiyalar, mutaxassislik tili nazariyasi

X.Sh.Gafurova,
“Sharq tillari” kafedrasi mudiri

4 aprel, 2019 y.

2

Energetika sohasi va va zamonaviy jahon energetika diplomatiyasidagi boshqaruv tizimini tashkiliy-huquqiy jihatdan takomillashtirishning dolzarb masalalari

I.А.Xamedov,
Xalqaro huquqiy tadqiqotlar va qiyosiy-ommaviy huquq markazi rahbari

5 aprel, 2019 y.

3

Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy aloqalar uchun kadrlar tayyorlashda til ta'limi va tarjima masalalari

M.D.Аbduraxmanova,
“O’zbek va rus tillari” kafedrasi mudiri;

E.V.Borisova,
“Ingliz tili” kafedrasi mudiri

15 aprel, 2019 y.

4

Xalqaro tizim tranformatsiyasi va Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligi va rivojlanishining yangi jihatlari

M.M.Baxadirov,
“Xalqaro muammolarning amaliy tahlili” kafedrasi mudiri

19 aprel, 2019 y.

5

Chet el investitsiyalarini jalb etishning huquqiy asoslarini takomillashtirish

Sh.M.Masadikov,
“Xalqaro xususiy huquq va fuqarolik-huquqiy fanlar” kafedrasi mudiri.

17 may, 2019 y.