Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: valisherdavlyatov@gmail.com

Faoliyatining annotatsiyasi:

Davlyatov V.X. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Davlat qurilishi va huquq” kafedrasi o’qituvchisi. Xalqaro Advokatlar Ittioqi (hamjamiyati) a`zosi. III darajali yurist.

Asosiy ilmiy ishlari:

  1. “O’zbekistonda davlat boshqaruvini takomillashtirishning asosiy yo’nalishlari”. Mualliflar jamoasi/ Monografiya. – T.: TDYU, 2016. - 488 bet.