Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: usarova.feruza@mail.ru

Faoliyat annotasiyasi:

Samarqand Davlat universiteti tarix fakulteti bitiruvchisi.  Ixtisosligi “Tarix va jamiyatshunoslik. Mutahassisligi bo`yicha tarix va jamiyatshunoslik fanlari o`qituvchisi. Universitetni tamomlagach “Istoriografiya va manbashunoslik” kafedrasiga aspirantura bo`limiga qabul qilindi. 1994 yil Toshkent shahar 160 sonli maktab-liseyi Ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha director o`rinbosari.  2000 yilda Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi o`qituvchisi lavozimiga qabul qilindi. 2008 yil nomzodlik dissertasiyasini himoya qilib, 2009 yil dosent ilmiy darajasini oldi.

Hozirda Xalqaro munosabatlar fakultetida guruh rahbarlari bo`yicha va Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi “Ma`naviy va ma`rifiy ishlar” bo`yicha ma`sul etib tayinlangan.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Mafkuraning tashqi siyosatdagi o`rni va ahamiyati, Xalqaro munosabatlarni mustahkamlashda millatlararo g`oyaning ahamiyati.

O`qitiladigan fanlar: «Milliy g`oya: asosiy tushuncha va tamoyillar» «Xalqaro munosabatlar tarixi», «Milliy g`oya: O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi ».

Ilmiy ishlari:

  1. Ўзбекистон Республикаси Президент И.А.Каримов асарлари асосида “МУСТАҚИЛЛИК МАФКУРАСИ ҲАМДА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ, ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ, МАЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ”ўрганиш. (1-20 том асосида). (Жаҳон иқтисодиёти ва Дипломатия Университети. Т., 2013 йил. Патент олинган. Мультимедиа дастури билан)
  2. Учебно пособие по дисциплине “ИДЕОЛОГИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ДУХОВНЫЕ И  НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕКОГО ОБЩЕСТВА На основе произведений И.Каримова (1-20 тома)”. УМЭД 2013 г.  
  3. “Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов асарларида ижтимоий-иқтисоий ва маънавий-маърифий масалалар”. Услубий қўлланма маънавия тарғибот маркази. Ўқув-услубий қулланма. Тошкент, “Нишон-Ношир”, 2014 йил.