Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: lola.tadjibaeva@yahoo.com

Faoliyat annotasiyasi:

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston milliy universiteti sosiologiya fakulteti bitiruvchisi. «Avesta Investment group» YoAJ da, Iqtisodiy tadqiqodlar markazi, InfoCapital Group kabilarda ishlagan. 2015 yil Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston milliy universiteti sosiologiya fakulteti magistratura bitiruvchisi.

2015 yildan buyon Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoi-gumanitar fanlar” kafedrasi o`qituvchisi.  

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Zamonaviy global va ekologik muammolar, suv resurslari, psixologik muhofaza.

O`qitiladigan fanlar:

Sosiologiya

Ilmiy ishlari:

  1. Экологическая безопасность в обеспечении водными ресурсами в Республике Узбекистан. Сборник Национального Университета, 2014 г.
  2. Водные ресурсы как фактор экологической безопасности. Национальный Университет, 2015 г.