Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: yasitora@yandex.com

Faoliyat annotasiyasi:

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti bitiruvchisi ( bakalavriatura- 2013 yil, magistratura- 2015 yil ), ixtisosligi “Falsafa” mutahassisligi bo`yicha: faylasuf, falsafa o`qituvchisi.

Hozirda Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi o`qituvchisi.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

OTMda falsafaning  o`qitish metodikasi va uning ijtimoiy-gumanitar fanlar o`rtasidagi o`rni. Ijtimoiy ongni modellashtirish.

O`qitiladigan fanlar: Falsafa (Falsafa, mantiq, etika, estetika), Madaniyatshunoslik.

Ilmiy ishlari:

  • «Моделирование научно-просветительской деятельности офицеров как фундаментальный детерминант социального процесса» / «Олий Харбий таълим муассасаларида ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишнинг долзарб услубий-тарбиявий масалалари» Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi , 2015 yil  9 noyabr.
  • «Маънавият- ўзликни англашнинг муҳим омили» / «Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда толерантликнинг долзарб муаммолари: тадқиқот методологияси, ҳозирги давр ва истиқбол» Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2015 yil 24-25 aprel.
  • “Ислом ҳуқуқи манбалари” / Жамият ва ҳуқуқ, №2,2014 yil.
  • “Маънавият ва модернизация: диалектик боғлиқлиги масалалари” / Фалсафа ва ҳуқуқ , №3, 2010 yil.
  • “Маънавият ва янгиланиш жараёнлари”, Тафаккур, №3, 2011 yil.
  • “Ўзбекистон келажаги ёшлар қўлида”,  “Соғлом авлод тарбиясида маънавиятнинг ўрни” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2014 yil.