Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail:

Faoliyat annotasiyasi:

ToshDU fizika fakulteti bitiruvchisi 1989 yil «Категория формы и ее методологическое значение» mavzusida nomzodlik dissertasiyasini himoya qildi. 1993 yil dosent ilmiy darajasini oldi.

2014 yildan buyon Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoi-gumanitar fanlar” kafedrasi dosenti.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Ilmiy tadqiqod metodologiyasi.

O`qitiladigan fanlar: Falsafa, Etika va estetika, Ilmiy tadqiqod metodologiyasi.

Ilmiy ishlari:

  •  Darslik «Основы философии». – Т.: Изд-во Мехнат, 2004.
  • «Фалсафа» - Т.: Общ. Философ. Узб., 2006.
  • «Методология научного творчества» O`quv qo`llanma. – Т., 2004.
  • «Очерки когнитивных практик». – Т., 2013.