Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: eferuza@mail.ru