Kafedra: Huquq nazariyasi va davlat boshqaruvi

Lavozimi: Professorlar

E-mail: ryusupova@uwed.uz