Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: Professorlar

E-mail: ixamedov@uwed.uz