Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: nkadirova@uwed.uz