Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: fxamdamova@uwed.uz

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Xalqaro huquq” fakultetini 2004 yil bakalavriat bosqichi, 2009 yil – magistratura bosqichini  tamomlagan. 2012 yil Buyuk Britaniyada Esseks Universitetida magistr darajasini olgan. 

Universitetni tamomlagandan so‘ng inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazida Xalqaro aloqalar bo‘limida bosh konsultant lavozimida, keyinchalik Adliya vazirligi huzuridagi Yuristlar malakasini oshirish markazida Xalqaro aloqalar  bo‘limi boshlig‘i lavozimida ishlagan.

Hozirgi paytda YUNESKOning “Xalqaro huquq va inson huquqlari” kafedrasida katta o‘qituvchi lavozimida ishlamoqda. Mustaqil izlanuvchi sifatida “O‘zbekiston Respublikasining ayollar huquqlarini ta’minlash va himoya qilish masalalari bo‘yicha xalqaro-huquqiy hamkorligi” mavzusida tadqiqot olib bormoqda.

Ilmiy izlanishlari sohasi: inson huquqlari bo‘yicha xalqaro-huquqiy hamkorlik, BMTning inson huquqlari bo‘yicha faoliyati, aholiy zaif qatlamlarining huquqlari, ayollar huquqlari, bola huquqlari.

Ta’lim beruvchi kurslari: Xalqaro ommaviy huquq, inson huquqlari.

Asosiy nashrlar:

 1. Cборник казусов по международному публичному праву. Учебное пособие. – Т.: УМЭД, 2015. –100 с. (в соавторстве  с к.ю.н. Ш.Рахмоновым и Ж.Расуловым)
 2. Сборник казусов по дипломатическому и консульскому праву. Учебное пособие. – Т.: УМЭД, 2015. –27 с. (в соавторстве с к.ю.н.  А.Хамидовой и  Ф.Эшматовой).
 3. Cудебные органы зарубежных стран. Пособие. –Ташкент, 2014. – 240 с. (в соавторстве с А.Гафуровым, М.Тиллабаевым, д.ю.н. Б.Тошевым).
 4. Международные стандарты адвокатской деятельности. Пособие. –Ташкент, 2014. – 240 с. (в соавторстве с А.Гафуровым, М.Тиллабаевым, д.ю.н. Л.Саидовой).
 5. Сборник международных документов "Права ребенка: международные стандарты и национальное законодательство". Составитель: Ф.Хамдамова. –Т.: Национальный центр по правам человека, 2011. – 300 c.
 6. Защита прав пожилых людей: международные стандарты, зарубежный опыт и национальная практика// Демократизация и права человека. – 2015. –№3. C.112-120.
 7. The International legal Basis on Elimination of Child Labour and Uzbekistan’s Practice //Демократизация и права человека. 2015.–№1. – C.66-70.
 8. Special temporary measures for women to ensure de facto equality for women in the context of international development cooperation//Демократизация и права человека. – 2014. –№1. – С.72-82.
 9. On the effectiveness of the Optional Protocol to the CEDAW// Международные отношения. – 2013. –№4. – С.81-87.
 10. Human rights obligations of the international financial institutions// Демократизация и права человека. – 2014. –№2. – С.93-97.
 11. Minimal core obligations of states on progressive realization of economic, social and cultural rights//Международные отношения. –2014. –№2. – С.97-102.