Kafedra: Xalqaro xususiy huquq va fuqarolik huquqiy fanlar

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: fxasanova@uwed.uz

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

2008 yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti (bakalavriat)ni tamomlagan. 2010 yilda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining magistraturasini tamomlagan. Magistraturada o‘qish davomida O‘zR TIF Milliy banki To‘ytepa filialida yetakchi yuriskonsult lavozimida ishlagan. 2010 yildan 2012 yilga qadar Mintaqaviy paxta terminali “Toshkent-Tola” MChJda kadrlar masalasi bo‘yicha inspektor lavozimida faoliyat yuritgan. 2012 yilning 17 sentabridan bugungi kunga qadar “Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi” kafedrasi o‘qituvchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Universitetda “Xalqaro huquq” fakulteti III, IV va V kurs talabalari bilan ishlamoqda.

 

Ilmiy izlanishlari sohasi:

O‘zbekiston Republikasi fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish, xalqaro xususiy huquqni o‘rganish.

 

Ta’lim beruvchi kurslari:

 Fuqarolik huquqi va xalqaro xususiy huquq

 

Asosiy nashrlar:

  1. Xалқаро савдо битимлари бўйича yeнгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари содир бўлганда жавобгарликдан озод қилиш шартлари//“Замонавий халқаро муносабатлар ва Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсати”  мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ЖИДУ, 2010. – 203-205 б.
  2. Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ хизматлар кўрсатилишининг ҳуқуқий асоси ва уларнинг халқаро савдоси // “Халқаро ҳуқуқнинг долзарб муоммолари: назария ва амалиёт масалалари” V-Анъанавий республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2014. – 199-204 б.
  3. Банк сири институти: назарий ва амалий муоммолари // “Ҳозирги замон халқаро муносабатларининг долзарб масалалари: сиёсат, иқтисодиёт ва ҳуқуқ” мавзусидаги ёш олимларнинг I республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент: ЖИДУ, 2014. – 114-119 б.
  4. Гражданско-правовая ответственность и форс-мажор как основание от ее освобождения (в соавторстве с И.А. Черкашиной)// Гражданское право: вызовы времени: Материалы международной научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора А.Г.Диденко/ Отв. ред. Н.В. Уварова. – Алматы: Каспийский общественный университет, 2015. – 497-503 сс.
  5. Технологиялар трансфери тушунчаси ва моҳиятининг ҳуқуқий жиҳати// “Ўзбекистон Республикасида инновация фаолиятини фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий конференция тўплами. – Т.: ТДЮУ, 2015. – 83-89 б.