Kafedra: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: gsultanova@uwed.uz