Kafedra: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: gabdurahimova@uwed.uz