Kafedra: Iqtisodiyot nazariyasi

Lavozimi: Professorlar

E-mail: gtoniyans@uwed.uz