09.03.2016 30476

JIDU 2-kurs katta ilmiy xodim-izlanuvchisi L.Mingishov 2016 yil 9 mart kuni “Inson kapitalini rivojlantirish milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili” mavzusida ilmiy seminar o'tkazdi. Ushbu ilmiy seminarda milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishda inson kapitalini rivojlantirishning ahamiyati ko'rib chiqildi. O'rganilgan xorijiy tajribalar asosida mazkur faoliyatni O'zbekistonda rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi.