JIDU da buxgalteriya 1992-yil 23-sentabrda tashkil qilingan. Buxgalteriya hisobining maqsadi foydalanuvchilarni (xodimlarni) o'z vaqtida to'liq hamda aniq moliyaviy va boshqa buxgalteriya axboroti bilan ta'minlashdir.

Bo`limning asosiy vazifalari:

  1. Hisob varaqlarida aktivlarning holati va harakati, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to'g`risidagi to'liq hamda aniq ma'lumotlarni shakllantirish.
  2. Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish.
  3. Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish.