03.11.2021 1984

Lavozim talablari:

  • Oliy pedagogik ma'lumotga ega bo'lishi
  • Ta’lim muassasasida kamida 3 yil dars bergan bo‘lishi;                 .
  • Katta hayot tajribasiga hamda talabalarga o‘rnak va namuna bo‘ladigan fazilatlarga ega bulishi;
  • Pedagogika, psixologiya va tarbiya haqida dastlabki bilimlarni bilishi;
  • Yoshlarga oid davlat siyosatini, bugungi kundagi ijtimoiy-siyosiy hayotda kechayotgan voqealar hamda O‘zbekiston Respublikasining ta’lim-tarbiyaga oid siyosatini bilishi;
  • Vazifalariga nisbatan mas’uliyat va javobgarlikni his qiladigan bulishi;
  • Kitobxonlik madaniyatiga hamda boshka namunaviy shaxsiy fazilatlarga - intellekt, madaniyatli, yetakchilik, ijodiy qobiliyatlar, xushmuomalalik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo‘lish, mas’uliyat xissi, mustaqil qaror qabul qilish va ish tutish, qat’iy harakat qilish, muassasa strategik maqsadlariga erishishni ta’minlash xususiyatlariga ega bo‘lishi.

Email: kadrlar_bulimi@uwed.uz