15.08.2020 4997

Siyosatshunoslik fanida mavjud asosiy g'oyalar, atamalar va tushunchalarini mukammal tushunish va ularni talabalarga aniq o'rgatish qobiliyatini namoyish eting.

O'zbek, rus va ingliz tillarida bilimlarni, shuningdek siyosiy fanga oid adabiyotlarni ushbu tillarda o'qish va tahlil qilish qobiliyatini namoyish eting.

Word, PowerPoint, Excel, Google Drive, Google Docs kabi kompyuter dasturlari bilan yetarli darajada ishlay olish qobilayatini namoyish eting.

Hech bo'lmaganda bitta onlayn ta'lim platformada (Moodle, Blackboard va boshqalar) ishlash tajribasini namoyish eting.

Maqolalar, kitoblar (ayniqsa chet elda nashr etilgan) kabi Internetda tegishli siyosiy adabiyotlarni topish qobiliyatini namoyish eting.