E'lonlar
LinksLinks2

Qishki amaliyot dasturi

JIDU Xalqaro kompleks tadqiqotlar markazi axborot va ma’lumotlar yig‘ish, tahlil etish va ma’muriy ish yuritishda amaliy ko‘mak berish niyatidagilarni to‘liq bo‘lmagan ish kuni asosida qishki amaliyotga taklif etadi.

Вниманию преподавателей, докторантов и соискателей УМЭД!

7 ноября 2017 г. в 14:30 в Протокольном зале СОК УМЭД состоится заседание Научного семинара по специальности 23.00.04 – «Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» при Научном Совете УМЭД DSc.27.06.2017.Tar/Yu/I/S