News and Events
LinksLinks2

Bizga yangi liderlar kerak

Lider jamoadagi eng obroʻli, eʼtiborli shaxs boʻlib, u birgalikdagi faoliyatni tashkil qilishda yetakchi rol oʻynaydi va jamoadagi munosabatlarni tartibga soladi.

Университет мировой экономики и дипломатии объявляет прием на 2022 год в базовую докторантуру, докторантуру и на самостоятельное соискательство

Университет мировой экономики и дипломатии объявляет прием на 2022 год в базовую докторантуру, докторантуру и на самостоятельное соискательство.

Loqaydligimiz jamiyat tanazzuliga olib keladi

Barcha jonzotlar ichra eng qudratlisi Insondir, zero unga tafakkur qobiliyati ato etilgan. Biroq bu bebaho xislat yaratuvchilik, ezgulikka ham, vayronkorlik, buzgʻunchilikka ham xizmat qilishi mumkin. Hayot mazmunini insonning oʻzi boyitadi yoki qashshoqlikka mahkum etadi.

“First Year School”

On September 14, 2021, “First Year School” event will be held at University of World Economy and Diplomacy.

Устойчивое развитие государства обеспечивает полноценная защита прав женщин

Стремительно меняющиеся политические процессы в мире ставят перед современными государствами сложные задачи, а реалистичное и объективное их восприятие невозможно без стратегического видения. Именно такой подход - первое условие успешной внутренней и внешней политики любой страны.

Announcement

Students recommended for admission to the 1st year at the University of world economy and diplomacy are asked to take part in the independence lessons at the following links from 9:00 am. on september 6, 2021.