Kafedra: "Xalqaro munosabatlar" kafedrasi

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: zaripova.zebiniso@mail.ru

Faoliyati to‘g‘risida ma’lumot:

BDPIning filologiya fakultetini bitirgan, mutaxassisligi: filolog, chet tilini bilish bilan rus tili o‘qituvchisi. Institutni bitirgach, JIDUning aspiranturasiga o‘qishga kirdi va 23.00.04 – “Xalqaro tizimlar va global taraqqiyotining siyosiy muammolari” ixtisosligi bo‘yicha “Siyosiy modernizatsiyaning xalqaro va milliy jihatlari (Yaponiya misolida)” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. 2001 yildan boshlab JIDUning xalqaro munosabatlar fakultetida ishlab kelmoqda.

Ilmiy qiziqishlari/izlanishlar sohasi: Xalqaro mojarolar, xalqaro muzokaralar, Markaziy Osiyodagi xalqaro munosabatlar.

Fanlardan dars beradi: “Qo‘shni mamlakatlar xalqaro munosabatlari”, “Jahon siyosatida mojarolar”, “Mintaqashunoslik”

Asosiy ilmiy ishlari:

  1. “Конфликтология” Учебное пособие - Т., УМЭД, 2014
  2. “Перипетии восточноевропейской политии (политическое развитие Македонии)”// Ж-л Международные отношения №2, 2014 г.
  3. “Концептуальные подходы к феномену “несостоявшихся государств” ( в проекции на Афганистан)”//Сборник научных статей УМЭД (2 июня 2014 г.) - Т., УМЭД, 2014.
  4. “Феномен демократизации незападных обществ и особенности демократии в Афганистане”// Сборник материалов конференции “Региональная безопасность и стабильность в Центральной Азии” – Т., ЖИДУ- НАТО, 2014.