Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: aziza-64@mail.ru

Faoliyat annotasiyasi:

Muqimiy nomidagi Qo`qon Davlat pedagogika instituti pedagogika va psihologiya fakulteti bitiruvchisi. Ixtisosligi «Pedagogika va psixologiya». Institutni tamomlagach “Umumiy pedagogika” kafedrasida “Pedagogika”, “Pedagogika tarixi” kabi fanlardan dars  bergan. 1988 yil pedagogika va psixologiya yo`nalishi bo`yicha Moskva Ilmiy Tadqiqod Markaziga malaka o`tash kursika yuborildi. Malaka oshirish kursini tamomlagach, 1990 yil aspirantura bo`limiga qabul qilindi.  1993 yil 19.00.07 – «Возрастная и педагогическая психология» mavzusida nomzodlik dissertasiyasini himoya qildi. Aspiranturani bitirgach Muqimiy nomidagi QDPU “Psixologiya” kafedrasida ishladi. 1997 yildan 2000 yilgacha O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qoshidagi “Milliy qonunchilikda xalqaro xuquqning Implementasiyalash tartibi” bo`limi boshlig`I lavozimida ishlagan.  2000 yil JIDU “Psixologiya va sosiologiya” kafedrasi dosenti lavozimiga qabil qilindi.  

Hozirda Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi dosenti.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Yoshlarning siyosiy faolligi, shaxsning ijodiy potensiali, yoshlarning siyosiy ongi.

O`qitiladigan fanlar: «Pedagogika va psixologiya», «Pedagogik texnologiya va pedagogic maxorat», «Valeologiya».

Ilmiy ishlari:

  1. Стремление к собственной значимости и самооценке как психологический фактор роста творческого потенциала (на примере молодежи Узбекистана)/«Мир психологии». –М., 2010.
  2. Психологические основы политической активности молодежи Узбекистана. Матер. междун науч-прак. конфер. «Современное общество в условиях глобального вызова: преобразования и перспективы развития» Тольятти-Москва, 2012.
  3. Формирование социальной активности молодежи в условиях поиска альтернативных видов деятельности. Научно-теоретический жур. “Международные отношения” № 4. 2013.
  4. Ретроспективный анализ проблемы развития личности. To`plam. Xalqaro konferensiya. Чехия. 2013.
  5. Актуализация концептуальных положений по изучению молодежной проблематики “Таълим муаммолари” Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта-махсус таълим вазирлиги илмий-услубий журнали № 2. 2014.
  6. Challenger of Fostering Youth in Uzbekistan. India, 2015.
  7. «Педагогика ва психология». O`quv qo`llanma. –УМЭД. 2014.
  8. «Основы здорового образа жизни». –УМЭД. 2014.
  9. Современные педагогические технологии в образовательном процессе. –УМЭД. 2015.