Kafedra: Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

Lavozimi: O`qituvchilar

E-mail: dilya25.86@mail.ru

Faoliyat annotasiyasi:

2007 yil Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xalqaro munosabatlar fakultetini bitiruvchisi (bakalavriatura).  2009 yil Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xalqaro munosabatlar  tarixi fakultetini bitiruvchisi (magistratura). 2012 yil “Jahon siyosati” fakulteti bitiruvchisi (aspirantura).

Hozirda Jahon iqtisidiyoti va diplomatiya universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi o`qituvchisi.

Ilmiy qiziqishlar doirasi:

Intellektual va og`zaki tarix, Tarix Xalqaro munosabatlar fanlari o`qitishni innovasion metodlari.

O`qitiladigan fanlar: Xalqaro munosabatlar tarixi,  O`zbekiston geosiyosati.

Ilmiy ishlari:

  • Ўзбекистон Республикасининг Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан ҳамкорлигининг ўзига хос йўналшлари ва истиқболлари (1992-2003 йиллар) 30 б., № 2, Т., 2013 й., ЖИДУ
  • Халқаро ташкилотлар тушунчасининг моҳияти ва уларнинг концептуал жиҳатлари 36 б., № 1, Т., 2014 й., ЖИДУ