Kafedra: Xalqaro ommaviy huquq va davlat huquqiy fanlar

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: gavhar@inbox.uz

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

 1982 yilda “Huquqshunos” mutaxassisligi bo‘yicha Qozon universitetining yuridik fakultetini tamomlagan. 2002 yilgacha Qoraqolpoq davlat universitetida, 2002 yildan buyon Toshkent davlat yuridik universitetida faoliyat olib bormoqda.

2001 yili yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasi uchun dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. 2007 yili dotsent ilmiy unvoni berilgan.

2007 yildan buyon YuNESKOning “Xalqaro huquq va inson huquqlari” kafedrasida o‘rindoshlik asosida dotsent lavozimida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda.

Ilmiy izlanishlari sohasi: Xalqaro huquq, inson huquqlari, diplomatik va konsullik huquqi.

Ta’lim beruvchi kurslari:  Xalqaro huquq, inson huquqlari, diplomatik va konsullik huquqi.

Asosiy nashrlar:

 • Международное право. -Т.: Zarqalam, 2004 (в соавторстве)
 • Международное частное право. -Т.: ТГЮИ, 2005 (в соавторстве)
 • Oзбекстан Республикасында юридик хызмет. -Т.: ТДЮИ, 2009.
 •  Консульское право в системе современного международного публичного права. -Т.: ФАН, 2007.
 • Права человека: соотношение норм международного права и национального законодательства. -Т.: НЦПЧ. 2001
 • Халқаро-ҳуқуқий нормаларни Ўзбекистон Республикаси суд тизимида қўлланилиши. -Т.: ТДЮИ. 2004
 • Русско-узбекский терминологический толковый словарь по дипломатическому и консульскому праву. -Т.: Print Mediya, 2006
 • Дипломатическое и консульское право. -Т.: ТГЮИ, 2008
 • Всеобщая декларация прав человека и национальная система защиты прав человека в Узбекистане. -Т.: ТГЮИ, 2008
 • Ўзбекистон Республикаси консуллик хизматининг ҳуқуқий асослари ва функциялари.–Т.: ТДЮИ, 2012.
 • Конституционные принципы внешней политики Республики Узбекистан и международное право. -Т., ТГЮИ, 2011.
 • Дипломатическое и консульское право. -Т.: ТДЮИ, 2012.
 • Ислом ҳуқуқи -Т.: ТДЮИ, 2013. (Ҳаммуаллифликда)
 • Международное право прав человека и международное гуманитарное право. - Т.: Янги аср авлоди, 2014. (в соавторстве)
 • Права человека. -Т., 2014. (в соавторстве)