Kafedra: Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: vxoshimov@uwed.uz

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

1993 yil Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish institutining iqtisod fakultetini tamomladi. 1995 yil Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti “Halqaro huquq” fakultetini tamomladi. JIDUda o‘qishni tugatgandan so‘ng O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar institutida ilmiy xodim lavozimida ishladi. Shuningdek, “Chet el elementi ishtirokida shartnoma majburiyatlariga nisbatan qo‘llaniladigan huquqni aniqlash masalalari” mavzusida ilmiy-tadqiqot olib bordi va 2002 yilda shu mavzuda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1999 yildan buyon JIDU “Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi” kafedrasida V kurs talabalariga “Xalqaro xususiy huquq” va “Xalqaro transport huquqi” fanlaridan dars o‘tib kelmoqda.

Ilmiy izlanishlari sohasi:

Xalqaro huquq va Xalqaro xususiy huquq sohasiga oid qonunchilikni yanada takomillashtirish hamda huquqshunoslik yo‘nalishidagi darslarni interaktiv metodlar orqali o‘tishni rivojlantirish.

Ta’lim beruvchi kurslari:

Xalqaro xususiy huquq

Asosiy nashrlar:

  1. Некоторые вопросы автономии воли сторон договора в международном частном праве//Общественные науки в Узбекистане. – 2001. –№3. –С.23-28.
  2. Халқаро ҳуқуқ бўйича олди-сотди шартномасига нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқ// Хўжалик ва ҳуқуқ. – 2001. – №1. –  Б.43-47.
  3. Европа иттифоқи давлатларида шартнома мажбуриятларига нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқ тўғрисида. – Ҳуқуқ. Право. Law. – 2001. – №2 (14). – Б.44-48.
  4. Коллизионные вопросы международного частного права и основные способы их разрешения//Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Гражданское право Республики Узбекистан за десять лет ее независимости». – Т.: ТГЮИ, 2002. –  С.346-353. 
  5. Некоторые аспекты применения норм международного частного права. // Международные отношения. – 2002. –  №4. – С.56-62.
  6. Коллизион ҳуқуқ ва ташқи иқтисодий шартномалар. Ўқув қўлланма. – Т: МБЎМ, 2003. – 7,5 б.т.
  7. Халқаро хусусий ҳуқуқ. Ўқув қўлланма. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. Академия нашриёти, 2007. – 144 бет.