Kafedra: Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: rjurat@mail.ru

Faoliyatining qisqacha tavsifi:

1996 yil Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yurist  mutaxassisligi berilishiga muvofiq, “Xalqaro huquq” (bakalavriat) ixtisosligi bo‘yicha tugatdi. 1996-1999 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankida huquqshunos lavozimida ishladi. 1999-2007 yillar davomida «Ipoteka bank» ATB da huquqshunos lavozimida mehnat faoliyatini olib bordi. 2007 yildan hozirgi paytgacha advokatlik tuzilmalarida va JIDU “Xalqaro xususiy va fuqarolik huquqi” kafedrasida katta o‘qituvchi bo‘lib ishlamoqda. Universitetda V kurs talabalariga ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar o‘tadi.

Ilmiy izlanishlari sohasi: Bank huquqi, mehnat va xo‘jalik huquqlari yo‘nalishidagi qonunchilikni hamda huquqshunoslik yo‘nalishidagi darslarni interaktiv metodlar orqali o‘tishni takomillashtirish.

Ta’lim beruvchi kurslari: Bank huquqi.

Asosiy nashrlar:

1. Договор об ипотеке как надежный способ обеспечения обязательств//Фалсафа ва хукук. – 2008.

2. Ипотека как вид (способ) исполнения договорных обязательств// Хукукшунос. – 2007.

3. Қишлоқ ёшларининг турар жой эгаси бўлишининг ҳуқуқий кафолатлари//Илмий-амалий конференция материаллари. –Т., 2009.

4. Некоторые аспекты правовой природы бизнес-плана в системе интеллектуальной собственности // Илмий-амалий конференция материал-лари. –Т., 2010.

5. Труд и право работников предприятий или как защитить свои трудовые права и гарантии. Юридик қўлланма. – Т., 2015.