Kafedra: Davlat qurilishi va huquq kafedrasi

Lavozimi: Katta o`qituvchilar

E-mail: ffayziyev@uwed.uz