Kafedra: Davlat qurilishi va huquq kafedrasi

Lavozimi: Dotsentlar

E-mail: adadasheva@uwed.uz