1993 yil 1 fevraldan Universitetda maxsus dastur asosida “Xalqaro munosabatlar”, “Xalqaro huquq” va “Xalqaro iqtisodiy munosabatlar” yo‘nalishlari bo‘yicha ta'lim-tarbiya jarayonini amalga oshirish boshlandi.
Bakalavriat ta'lim yo‘nalishlari: Xalqaro munosabatlar fakultetida “Jahon siyosati (mintaqalar bo‘yicha)” bakalavriat ta'lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar tayyorlash tizimi yo‘lga qo‘yilgan. 1996 yili "Xalqaro xuquqiy munosabatlar" yo‘nalishi bo‘yichaXalqaro huquq fakultetida “Yurisprudensiya (xalqaro-huquqiy faoliyat)” bakalavriat ta'lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr kadrlar tayyorlanadi. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakultetida “Xalqaro iqtisodiy munosabatlar” va “Jahon iqtisodiyoti” yo‘nalishlari bo‘yicha bakalavr darajasida kadrlar tayyorlanadi.