JIDU olimlarining O‘zbekiston Iqtisodchilari Forumidagi ishtiroki

2017-yil 20-dekabr kuni «2017- 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish jarayonida iqtisodiyotni liberallashtirish yo‘llari va mexanizmlari” mavzusida navbatdagi O‘zbekiston Iqtisodchilari Forumi o‘tkazildi.