Студенты и магистранты УМЭД изучают передовой опыт МГИМО

В текущем году заметно активизировалось сотрудничество в образовательной сфере между Университетом мировой экономики и дипломатии (УМЭД) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).

O'zbekistonning balet san'ati

Go'zallik dunyosi insonning shaxsiyatini doimo boyitadi va yuksaltiradi. JIDU o'qituvchilari va hodimlari poytaxtning yetakchi teatrlarining tez-tez mehmonlari.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida “Yosh qonunshunoslar klubi” muvofiqlashtirish hay’atining “Xalqaro huquq” fakulteti talabalari bilan uchrashuvi bo‘lib o‘tdi

Yoshlarni mamlakatimizda yuz berayotgan o‘zgarishlarga keng jalb qilish hamda islohotlar jarayonida ularning faol ishtirokini ta’minlash – davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ularga amalga oshirilayotgan islohotlarda faol ishtirok etishlari uchun ko‘plab imkoniyatlar berilmoqda.