O'quv-uslubiy bo'lim Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining  o'quv va o'quv-uslubiy jarayonini boshqaruvchi va muvofiqlashtiruvchi tuzilmasi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga va boshqa me'yoriy hujjatlariga, universitet Ustaviga  muvofiq faoliyatini amalga oshiradi.

Maqsadi va vazifalari:

 • O’quv-uslubiy bo’limining maqsadi ta’lim jarayonini ilg`or ilm-fan yutuqlari asosida takomillashtirish, universitet tarkibiy tuzilmalarini Davlat ta’lim standartlari hamda o’quv jarayonini tartibga soluvchi me’yoriy-huquqiy hujjatlar talablari asosida o’z faoliyatini amalga oshirish;
 • Universitetda o’quv jarayonining uslubiy asoslarini shakllantirish va uni amalda tadbiq etilishini tashkil qilish;
 • Universitet fakultet va kafedralarining o’quv, o’quv-uslubiy ishlarni muvofiqlashtirish;
 • O’quv jarayonini boshqarishga oid me’yoriy - uslubiy hujjatlarni doimiy takomillashtirib borish;
 • Universitet professor-o’qituvchilari va talabalarning o’quv intizomiga rioya qilishini nazorat qilish;
 • Fakultet va bo’lim uslubchilari uchun o’quv-uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish hamda uslubiy yordam ko’rsatish;
 • Universitetning boshqa tuzilmalari bilan birgalikda yangi ilmiy pedagogik texnologiyalar va texnik vositalarni qo’llashni o’quv jarayoniga tadbiq qilish.

Bo’limining funksiyalar:

 • Universitetda o’quv jarayonini rejalashtirish, tashkillashtirish, muvofiqlashtirish va nazoratini olib borish;
 • Universitet fakultetlari, kafedralari va tuzilmalarini o’quv va o’quv-uslubiy ishlarda erishgan ilg`or yutuqlarini umumlashtirish va universitet ta’lim jarayoniga tadbiq qilish;
 • Universitet fakultetlari va magistraturada talabalar bilimini baholashning reyting tizimiga oid joriy, oraliq, yakuniy nazoratlari tashkil etilishini nazorat qilish, tahliliy o’rganish va umumlashtirib borish;
 • Akademik ma’lumotnomalar, talabalik guvohnomasi, reyting daftarchasi va boshqa belgilangan o’quv hujjatlarning qo’yilgan talablar asosida rasmiylashtirilishini nazoratga olish;
 • Universitet kafedralarida shtatlar jadvalini tuzish uchun harakatdagi me’yorlar asosida hujjatlarni tayyorlash, o’quv yuklamalarini bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshirish;
 • Soatbay dars o’tuvchi o’qituvchilarning hujjatlarini rasmiylashtirish, soatbay dars fondning taqsimlanishini nazorat qilish va muvofiklashtirish;
 • Universitet fakultet va kafedralarini o’quv va o’quv-uslubiy masalalar bo’yicha faoliyatini o’rganish;
 • Auditoriya fondi holati bo’yicha nazorat olib borish, auditoriyalar holatini yaxshilash bo’yicha universitet rahbariyatiga takliflar kiritish;
 • Universitet fakultetlari va kafedralariga o’quv rejalari va o’quv dasturlarini ishlab chiqishda amaliy yordam ko’rsatish;
 • Universitet kafedralariga o’quv-uslubiy axborotlarini izlash bo’yicha va yangi o’quv-uslubiy adabiyotlarini tayyorlashda hamda nashr etishda tashkiliy yordam ko’rsatish.

O’quv-uslubiy bo’limi xodimlari

F.I.Sh

Lavozimi

1.

N. Saburov

Bo’lim boshlig`i

2.

O. Yarbekov

statist

3.

Z.Rajapov

inspektor

4.

L. Ortiqova

dispetcher

5.

Z.Nosirova

dispetcher