«Xalqaro savdo va investitsiyalar» kafedrasida moliya, buxgalteriya hisobi va audit, marketing asoslari, moliyaviy menejment, bank ishi, narx shakllanishi va jahon bozorlari konyunkturasi kabi fanlar o‘qitiladi.
Kafedra mamlakatimiz va chet eldagi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilib, ushbu hamkorlik doirasida professor-o‘qituvchilar o‘zlarining kasbiy va pedagogik mahoratlarini oshirimoqdalar.
Kafedra xalqaro investitsion faoliyatning, xalqaro investitsion faoliyat nazariyasi va amaliyoti, xalqaro investitsion faoliyat strategiyasi va taktikasini ishlab chiqish masalalarini tadqiq qiladi.
Shuningdek, talabalarda xalqaro investitsion faoliyat, tadbirkorlikning turli shakllari, tasniflash, investitsion iqlimni baholash, xalqaro va global raqobat sharoitida milliy ishlab chiqaruvchilarni moslashishi bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.