2019 yilda bakalavriat yoʻnalishlari boʻyicha abituriyentlar tomonidan qabul qilingan arizalar soni

Mutaxassislik nomi Soni
5233500 - Jahon iqtisodiyot va menejment (mintaqalar va faoliyat turlari bo`yicha)880
5240100 - Yurisprudensiya (xalqaro huquqiy faoliyat)389
5120700 - Jahon siyosati (mintaqalar bo`yicha)298
5210300 - Siyosatshunoslik148
Jami 1715