Department: UNESCO Chair on International Law and Human Rights

Position: Lecturers

E-mail: nnodirxanova@uwed.uz

She graduated from the Faculty of "International Law" University of World Economy and Diplomacy in the specialty " International law " : 2010 - Bachelor in 2013 - magistracy. Currently he is working as a teacher at the Department of UNESCO's " International law and human rights." Thesis : "Legal maintenance of international security".

Research interests : actual problems of international law , international security , the activities of the United Nations and the specialized agencies of the UN.

Courses taught : international public law , human rights, international humanitarian law .

Head of the " Council of Young Scientists " UWED .

During his time at university he worked with students of all courses and faculties, masters , trainees .

Key publications :

1. “Вовлечение молодежи в решение экологических вопросов” материалы республиканской научно-практической конференции “Халқаро ҳуқуқнинг долзарб муаммолари”. Т.: УМЭД, 2012. С: 147-151.

2.  “БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюцияларининг халқаро-ҳуқуқий самарадорлигини ошириш муаммолари” номли мақола ЖИДУ “Ҳозирги замон халқаро муносабатларининг долзарб масалалари: сиёсат, иқтисодиёт ва ҳуқуқ” мавзуидаги ёш олимларнинг I илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. Т.: ЖИДУ, 2014. С: 125-127.

3. “БМТ доирасида халқаро низоларни тинч ҳал этишда Хавфсизлик Кенгаши резолюцияларининг аҳамияти” номли мақола “Зулфия давомчилари” 1-аъананавий илмий-амалий конференция  материаллари тўплами.Т.: ЖИДУ, 2015.

4. “БМТ Хавфсизлик Кенгаши резолюцияларининг халқаро-ҳуқуқий фаолиятини ривожлантириш асослари” мавзусидаги мақола. Т.: Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари, 3/2015. С: 38-45.